Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

18:51 | 16/04/2018
Chiều 16.4, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 23, dưới sự điều khiển của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Tình trạng xin lùi, xin rút vẫn còn diễn ra thường xuyên

Tờ trình Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày cho thấy, trong năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị tốt một số lượng lớn dự án trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến để trình QH, UBTVQH, đồng thời nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng các dự án để đề xuất đưa vào Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình năm 2017 và triển khai Chương trình năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: một số dự án luật phải rút ra khỏi Chương trình. Một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa thực sự chủ động trong việc lập đề nghị xây dựng các dự án luật, dẫn đến chưa hoàn thành đúng thời hạn theo yêu cầu của Chính phủ.


Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
Ảnh: Quang Khánh

Trình bày báo cáo Thẩm tra đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, thời gian qua, thực hiện các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động lập pháp đã được cải tiến trong tất cả các khâu. Công tác lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh được Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp và các cơ quan quan tâm, tích cực và chủ động hơn. Bên cạnh những kết quả đạt được việc lập và triển khai Chương trình vẫn còn những hạn chế: hồ sơ đề nghị xây dựng một số dự án luật chưa được chuẩn bị kỹ, tình trạng xin lùi, rút, bổ sung dự án vào Chương trình vẫn còn diễn ra thường xuyên, năm 2017, bổ sung 6 dự án, lùi thời gian trình 5 dự án, rút khỏi Chương trình 3 dự án. Năm 2018, Chính phủ đề nghị điều chỉnh thời gian trình 3 dự án, bổ sung 10 dự án... Việc tổ chức lấy ý kiến và tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan đối với nhiều dự án còn hình thức. Cơ quan thẩm tra của Quốc hội trong một số trường hợp chưa thực sự thẳng thắn, thiếu kiên quyết trong việc bảo vệ quan điểm của mình. Phát biểu của nhiều đại biểu còn trùng lặp, chưa tập trung vào những nội dung cần xin ý kiến. Nhiều trường hợp gửi hồ sơ dự án đến UBTVQH, cơ quan thẩm tra, ĐBQH chậm so với quy định.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định
Ảnh: Quang Khánh

Thảo luận về vấn đề này, các ý kiến thành viên UBTVQH cơ bản đồng tình với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, trong đó có đánh giá về những tồn tại, hạn chế về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017. Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng, những tồn tại nêu trong báo cáo cũng là những tồn tại trong nhiều năm qua nhưng chưa vẫn chưa được khắc phục.


Chủ nhiệm Ủy ban Về các Vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh
Ảnh: Quang Khánh

Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do kỷ luật làm luật không nghiêm. Hồ sơ dự án luật đôi khi chỉ ở đạng phác thảo sơ bộ. Chủ nhiệm Ủy ban Về các Vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng, việc đánh giá các chính sách mới rất quan trọng nhưng trong hồ sơ dự án trình thì các báo cáo đánh giá tác động lại không có chữ ký, đóng dấu. Tình trạng hồ sơ chậm vẫn xảy ra, việc xin lùi, xin rút các dự án luật ảnh hưởng đến chương trình xây dựng Luật. Do đó, cần sớm khắc phục tình trạng này để đảm bảo tính ổn định của chương trình.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
Ảnh: Quang Khánh

Đồng quan điểm này, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, tình trạng chậm tài liệu đã trở thành tình trạng “trầm kha”. Tình trạng này là do thực hiện kỷ cương hành chính không nghiêm. Có những dự án Luật, Chính phủ báo cáo rất quan trọng đề nghị đưa vào chương trình, sau đó lại xin rút. Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Chính phủ cần khắc phục tồn tại này. Đồng thời, UBTVQH chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định khoản 3 điều 64  Luật Ban hành Văn bản quy phạm phạm pháp luật. Theo đó, cơ quan thẩm tra không tiến hành thẩm tra dự án, dự thảo khi chưa đủ các tài liệu trong hồ sơ hoặc hồ sơ gửi không đúng thời hạn theo quy định. Không thể “bắc nước chờ gạo người”, mà giờ phải “có gạo mới bắc nước”, cần thực hiện nghiêm quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tránh sự bị động cho các Ủy ban, Tổng thư ký Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Về vấn đề này, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cho rằng, tình trạng xin lùi, xin rút dự án luật sẽ dẫn đến tâm lý đơn giản hóa quá trình xây dựng pháp luật, sai đâu sửa đó.

Bổ sung vào Chương trình năm 2018 dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường

Về điều chỉnh Chương trình năm 2018, Chính phủ đề nghị rút ra khỏi Chương trình 1 dự án, lùi thời gian trình 2 dự án, bổ sung vào Chương trình 10 dự án luật (6 dự án liên quan đến Luật Quy hoạch), 1 dự thảo nghị quyết của UBTVQH. Trong đó, tại Kỳ họp thứ Năm: lùi thời gian trình 2 dự án luật, bổ sung 4 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ Sáu: rút 1 dự án luật, bổ sung 5 dự án luật… Như vậy, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 sau khi điều chỉnh, tại Kỳ họp thứ Năm, trình QH thông qua 8 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết (trong đó có nhóm một luật sửa 11 luật); cho ý kiến 9 dự án luật (trong đó có nhóm một luật sửa 4 luật). Tại Kỳ họp thứ Sáu, trình QH thông qua 14 dự án luật; cho ý kiến 5 dự án luật khác. Ngoài ra, bổ sung vào Chương trình năm 2018 dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường. Các dự án khác do UBTVQH quyết định bổ sung khi đủ điều kiện.

Về dự kiến Chương trình năm 2019, Chính phủ đề nghị đưa 19 dự án luật vào Chương trình năm 2019. Trên cơ sở nội dung Chính phủ trình và ý kiến thẩm tra của các Ủy ban của QH, Ủy ban Pháp luật kiến nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 sẽ gồm 16 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết của QH. Tại Kỳ họp thứ Bảy, trình QH thông qua 5 dự án luật  và 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ Tám: trình QH thông qua 8 dự án luật; cho ý kiến 3 dự án luật.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ, trong Tờ trình của Chính phủ đã nêu nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh cần làm rõ trách nhiệm của ai? UBTVQH đề nghị cần nêu rõ địa chỉ thực hiện chưa tốt, tránh tình trạng nêu chung chung một số nơi, một số cơ quan thực hiện chưa nghiêm.

Trong thời gian tới, cần tập trung sửa những luật phục vụ cho Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019. Còn một luật sửa 11 luật, hay một luật sửa 4 luật… thì UBTVQH giao cho các cơ quan cùng nghiên cứu, xử lý. Trong năm 2018, dự án Luật Hành chính công, Luật Kiến trúc, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có thể chuyển sang năm 2019 để dành thời gian cho QH thảo luận những nội dung khác. Luật Quản lý thuế thì đồng ý trình QH cho ý kiến vào Kỳ họp thứ Sáu để bảo đảm sửa đổi toàn diện. Đối với Chương trình năm 2019, tại Kỳ họp thứ Bảy sẽ có 5 dự án Luật và 1 dự án Nghị quyết; Kỳ họp thứ Tám sẽ thông qua 8 dự án luật và cho ý kiến vào 13 dự án luật. Riêng Bộ Luật Lao động thống nhất thông qua 2 kỳ họp, trong trường hợp đến kỳ họp thứ hai mà chất lượng chưa bảo đảm thì QH sẽ quyết định thông qua tại kỳ họp thứ ba. Về nghị quyết về biểu thuế tài nguyên môi trường, do chưa sửa được Thuế bảo vệ môi trường nhưng vì biểu thuế đó có vướng mắc nên trình UBTVQH ban hành nghị quyết về vấn đề này, sau đó sẽ nghiên cứu sửa luật sau, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói.

Hà An