Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và bản đồ

12:49 | 12/03/2018
Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, 12.3, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đo đạc và bản đồ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển Phiên họp  Ảnh: Lâm Hiển

Báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày cho biết, về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ, một số ý kiến của ĐBQH đề nghị bổ sung: Bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền, trên không và trên biển; bảo đảm tính kế thừa sử dụng chung, chia sẻ thông tin để bảo đảm thống nhất, không gây lãng phí; xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động đo đạc bản đồ; các hoạt động đo đạc bản đồ phù hợp với luật pháp quốc tế.


Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ 
Ảnh: Lâm Hiển

Tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý, bổ sung nguyên tắc hoạt động đo đạc và bản đồ phải bảo đảm chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phù hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải được cập nhật, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; công trình hạ tầng đo đạc, thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được xây dựng bằng ngân sách nhà nước là tài sản công, phải được kế thừa, sử dụng chung, quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật… như được thể hiện tại Điều 4 của Dự thảo Luật.

Ngoài ra, có ý kiến ĐBQH đề nghị xem xét, bổ sung quy định việc cung cấp miễn phí thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, giám sát tài nguyên và môi trường. Giải trình của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng Ban soạn thảo cho biết, tại Điều 10 Luật Phí và lệ phí năm 2015 quy định về miễn, giảm phí, lệ phí và thẩm quyền quyết định đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí. Phụ lục kèm theo Luật này quy định việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phải trả phí. Do vậy, việc miễn phí cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ phải thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Dự thảo Luật đã quy định tại điểm c khoản 5 Điều 41: “Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc sở hữu nhà nước phải trả phí theo quy định của pháp luật”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu  Ảnh: Lâm Hiển

Cho ý kiến về vấn đề này, cơ bản các thành viên UBTVQH đồng tình với Báo cáo về một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Đồng tình với nội dung của dự thảo Luật, song Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cho rằng, cần quy định cụ thể về vấn đề lệ phí đối với sử dụng thông tin, dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Nếu không có quy định ngay trong luật đối với nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng rất khó cho Bộ Quốc phòng. Theo đó, Phó chủ tịch QH đề nghị, những thông tin do Bộ Quốc phòng tiếp nhận vì nhiệm vụ quốc phòng thì được miễn lệ phí. Còn tất cả các doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng tiếp nhận những thông tin này nhưng vì mục đích kinh doanh, không phục vụ nhiệm vụ quốc phòng thì vẫn phải trả lệ phí như các lĩnh vực khác.


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu      Ảnh: Lâm Hiển

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, cần thiết phải có “bộ lọc” để phân loại, phân cấp được ở mức độ nào thì được khai thác miễn phí, những gì phải giữ bí mật. Muốn vậy, cần có sơ đồ hóa về đất đai, bản đồ địa chất. Dự thảo Luật cần thể hiện quan điểm chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ; có phần mềm quản lý thống nhất và lựa chọn định dạng phù hợp, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin về đo đạc và bản đồ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đồng tình với cung cấp miễn phí khi thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Tuy nhiên,  đề nghị miễn phí với các thông tin do đơn vị công thực hiện. Bởi, dự thảo Luật này quy định, ngoài cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước còn có cả tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đo đạc và bản đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Do vậy, việc miễn phí cho các đối tượng này là không được. Cần xem xét, có những thông tin khai thác có thể miễn nhưng cũng có cái không miễn vì kinh phí này do ngân sách bảo đảm, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định lưu ý.  


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu  Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nêu rõ, UBTVQH cơ bản thống nhất hướng giải trình tiếp thu của cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo về những vấn đề được trình ra UBTVQH. Tuy nhiên, về chính sách miễn giảm phí sử dụng dữ liệu đo đạc bản đồ cho quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai,UBTVQH nhất trí quy định về nguyên tắc, còn các quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan giao Chính phủ quy định chi tiết.

 Về quản lý nhà nước, UBTVQH thống nhất nguyên tắc: Trách nhiệm quản lý nhà nước thống thuộc về Chính phủ, còn cơ quan giúp Chính phủ về vấn đề này là Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành khác thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ. Trong dự thảo Luật cũng nên giảm những điều cụ thể giao cho Chính phủ. Theo Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, dự án đã đạt được sự đồng thuận về những vấn đề cơ bản, cơ quan soạn thảo, thẩm tra tiếp thu ý kiến UBTVQH để hoàn chỉnh dự thảo, gửi xin ý kiến các đoàn ĐBQH và sau đó trình QH tại Kỳ họp thứ Năm tới. 

Hà An