Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân

11:06 | 11/03/2018
Sáng 11.3, tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xã Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11.3.1948 – 11.3.2018).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm. 

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ủy ban Quốc phòng – An ninh, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương; cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang; các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân (CAND)…


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm đã đọc diễn văn ôn lại hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và những kết quả mà lực lượng CAND đã đạt được trong suốt 70 năm thực hiện theo lời dạy của Người. Ngày 11.3.1948, Bác Hồ đã có thư gửi Giám đốc Sở Công an khu XII, nêu rõ, báo chí công an “cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”. Bác Hồ nêu rõ tư cách người công an cách mệnh là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, Sáu điều Bác Hồ dạy đã khái quát toàn diện hình ảnh người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng mà rất đỗi bình dị, sống có lý tưởng trong sáng, có lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 70 năm qua, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vẫn còn nguyên giá trị và luôn có tính thời sự sâu sắc, nhất là vào thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta kho tàng lý luận vô giá trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những di huấn sâu sắc, toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người đối với lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhắc lại Sáu điều dạy của Bác Hồ về “tư cách người công an cách mệnh”, Chủ tịch QH khẳng định, đây là di sản tinh thần vô cùng quý báu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, là chuẩn mực đạo đức, lối sống, phương châm hành động, biện pháp công tác, thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào cũng đều nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện và phải thực hiện cho bằng được.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự

70 năm qua, lực lượng CAND đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực. Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn là một trong những phong trào thi đua toàn diện, sôi nổi, hiệu quả nhất, gắn kết chặt chẽ nhất với phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện Tư cách người công an cách mệnh, đã bồi đắp nên bản chất và truyền thống vẻ vang: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng, Nhà nước; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu, “lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp, các ngành; không ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch và tội phạm, nêu cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, lập nhiều chiến công, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

 Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và chiến tranh biên giới, hơn 14 nghìn cán bộ chiến sỹ CAND đã anh dũng hy sinh; trên 5 nghìn cán bộ, chiến sỹ đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường; hàng chục nghìn cán bộ bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man, mang di chứng qua nhiều thế hệ. Ngày nay, trong hòa bình, lực lượng CAND tiếp tục cống hiến, có nhiều hy sinh, tổn thất để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phồn vinh của đất nước. Riêng trong thời kỳ đổi mới, đã có gần 300 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ bị thương và nhiều tấm gương chiến đấu quả cảm, thầm lặng trong cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch, tội phạm, là minh chứng sinh động, rõ nét nhất về kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong 70 năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng CAND, cùng những kết quả mà lực lượng CAND đã đạt được trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. 

Chủ tịch QH nêu rõ, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi để phát triển, đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng nặng nề, khó khăn và phức tạp. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự “chỉ lối, soi đường” của nền tảng lý luận khoa học, trong đó có tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là vô cùng quan trọng. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch QH cũng nêu 3 nội dung trọng tâm đề nghị lực lượng CAND chú trọng thực hiện.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Một là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đến từng cán bộ, chiến sỹ; đồng thời, tổ chức học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy một cách tự giác, rộng khắp. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những nhân tố tác động tiêu cực, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương và quần chúng nhân dân, không ngừng sáng tạo, đổi mới, nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Chủ tịch QH lưu ý, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phải xác định nội dung này là một bộ phận không thể tách rời công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND; đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh CAND; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND là đội quân thực sự có đức, có tài, tiên phong, gương mẫu, liêm chính, trách nhiệm, thật sự vì Đảng, vì Dân như lời Bác Hồ dạy.

Hai là, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, giúp đỡ và vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ lực lượng CAND, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ CAND thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc tầm quan trọng, giá trị to lớn của việc tu dưỡng tư cách, đạo đức của người Công an cách mạng; tự giác, gương mẫu trong rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, luôn “Tuyệt đối trung thành với Đảng - Tận tụy với dân - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”. CAND phải là lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Ba là, tiếp tục tổ chức lưu giữ, bảo quản tác phẩm “Tư cách người Công an cách mệnh” một cách trang trọng và tốt nhất; bảo vệ tính đúng đắn, cách mạng, khoa học của tác phẩm này. Tiếp tục hoàn thiện, bảo quản, giữ gìn ý nghĩa to lớn của Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, để nơi đây luôn là “địa chỉ đỏ” lưu giữ, giáo dục những giá trị quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giá trị lịch sử, truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ CAND và các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch QH tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nguồn sức mạnh từ nhân dân, lực lượng CAND sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

+ Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đã cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống của Khu lưu niệm.          

Tin, ảnh: Phạm Thúy