Bảo đảm phát triển bền vững bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

17:58 | 13/02/2018
Năm 2017, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp tục có bước tiến vững chắc; nhiều chính sách mới, đột phá về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực đã đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa lớn. Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam PHẠM LƯƠNG SƠN khẳng định, những kết quả thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng của các loại hình bảo hiểm mà ngành đang triển khai trong đời sống xã hội; BHXH, BHYT đang ngày càng đóng góp tích cực cho việc thực hiện tốt chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

- Năm 2017, ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, xin ông cho biết thành tựu nào có ý nghĩa quan trọng nhất?


Năm 2017, số người tham gia BHXH bắt buộc 13,52 triệu người; BHTN là 11,72 triệu người; BHXH tự nguyện là 224 nghìn người; BHYT là 80 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 86% dân số cả nước. Toàn ngành ước thu 290 nghìn tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch giao. Giải quyết cho 9,9 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH với số chi từ nguồn ngân sách hơn 45 nghìn  tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH hơn 133 nghìn tỷ đồng và chi Quỹ BHTN hơn 7.400 tỷ đồng. Ngành BHXH đã giám định khám chữa bệnh BHYT cho 170 triệu lượt người có BHYT và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khoảng 85 nghìn tỷ đồng.

- Năm 2017, BHXH Việt Nam bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2017 cũng là năm thành công về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đặc biệt, là đối tượng tham gia BHYT. Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2020, cả nước có 80% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên, năm 2017, đã đạt tỉ lệ 86%. Với sự chủ động của ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chắc chắn đến năm 2020, chúng ta sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 90% dân số tham gia BHYT.

Theo BHXH Việt Nam đánh giá thì ngoài các nhiệm vụ thường xuyên như thu, chi, giải quyết chế độ BHXH, BHYT năm 2017, ngành có 2 lĩnh vực đã đạt hiệu quả nổi bật, vượt cả sự mong đợi và có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chính sách.

Một là, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Những nỗ lực cắt giảm TTHC của ngành BHXH được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành trong nước và ngoài nước đánh giá cao. Đến thời điểm cuối năm 2017, ngành đã cắt giảm xuống còn 28 TTHC. Theo Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017). Việc tăng thứ hạng này chủ yếu là do WB đánh giá và ghi nhận Việt Nam đã giảm thời gian nộp BHXH.

Hai là, ứng dụng công nghệ thông tin: BHXH Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện Hệ thống cấp mã số định danh BHXH để thống nhất mã số sổ BHXH với mã số thẻ BHYT cho từng cá nhân; tiến tới sử dụng thẻ BHXH, BHYT điện tử; tạo thuận lợi cho người dân giao dịch với bất kỳ cơ quan BHXH nào trên toàn quốc. Khai trương và và vận hành ổn định, hiệu quả Cổng Thông tin điện tử ngành BHXH. Đây là điểm truy cập duy nhất của BHXH Việt Nam trên môi trường internet; cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động, chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử, khai thác thông tin, dữ liệu về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân. Khai trương và vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm dịch vụ khách hàng phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN...

- Thưa ông, những yếu tố nào đã giúp BHXH đạt được kết quả quan trọng nêu trên và hiện còn những tồn tại, hạn chế nào cần sớm khắc phục?

- Trong năm 2017, BHXH Việt Nam đã bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động, tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong quản lý; từng bước đổi mới phương thức hoạt động của ngành theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN… Toàn ngành đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp, phấn đấu vì mục tiêu an sinh xã hội đã đạt được kết quả toàn diện trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là, một số văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT chưa rõ, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện; tính ổn định của chính sách BHXH chưa cao, một số chế độ thường xuyên thay đổi; công tác thanh tra, kiểm tra còn nhiều bất cập. Công tác phối hợp giữa một số ngành có liên quan và địa phương còn chưa chặt chẽ, thiếu tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT dẫn tới tỷ lệ bao phủ BHYT trong một số đối tượng chưa cao. Công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT ở một số địa phương còn chưa thực sự quyết liệt, nội dung thông tin tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn và có chiều sâu.

Đặc biệt, tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH. Nhận thức của một bộ phận chủ sử dụng lao động, người lao động về BHXH, BHYT còn hạn chế, cố tình không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động hoặc chỉ tham gia cầm chừng mang tính đối phó, một số khác cố tình chiếm dụng, không trích đóng, để nợ đọng BHXH, BHYT số tiền lớn, thời gian kéo dài.

- Xin ông cho biết, những mục tiêu trọng tâm trong năm 2018 của ngành BHXH là gì và ngành kỳ vọng gì trong năm 2018 này, thưa ông?

 - Trong công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN chúng tôi đặt mục tiêu đưa số người tham gia BHXH lên 14,62 triệu người, số người tham gia BHTN là 12,43 triệu người, đồng thời tiếp tục duy trì và gia tăng hơn nữa độ bao phủ BHYT, bảo đảm an toàn quỹ BHXH trong dài hạn và cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT trong năm.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng tiếp tục đặt mục tiêu giảm giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với các doanh nghiệp xuống dưới 48 giờ/năm theo tinh thần Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hoàn thành việc cấp mã số BHXH cho toàn bộ dân số (mã định danh cá nhân) để thực hiện thống nhất cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; tiếp tục hoàn thành việc trả 100% sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

Cùng với đó BHXH Việt Nam cũng đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ của ngành; tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến trên internet nhằm xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Xin cảm ơn ông!

Năm 2017, BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các hệ thống, gồm: Hệ thống một cửa điện tử tập trung; hệ thống giao dịch BHXH điện tử để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của ngành; hệ thống thông tin giám định BHYT; hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT.

 Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử là trên 236 nghìn đơn vị, doanh nghiệp. Bộ TT - TT đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và xếp hạng 2 trong hệ thống các cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công.

Quang Vũ thực hiện