Hội đồng Dân tộc khảo sát công tác trợ giúp pháp lý tại Hà Giang

23:33 | 11/01/2018
Ngày 11.1, Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hà Giang về việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại các huyện, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang Trần Hải Dương, xuất phát từ vị trí, vai trò và ý nghĩa của chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình giảm nghèo, qua hơn 1 năm, chính sách này đã được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, người dân đón nhận tích cực, qua đó đã bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo và đồng bào DTTS ở địa phương.

Tuy vậy, công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn do giao thông cách trở, trình độ dân trí hạn chế.

Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Hà Giang kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan chức năng cần sớm đưa Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) vào cuộc sống. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đồng bào DTTS tại các địa phương. Nghiên cứu, xem xét sửa đổi một số hoạt động trong Quyết định 32/2016/QĐ-TTg cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, nghiên cứu ban hành quy định về người phiên dịch, chính sách thu hút các nguồn lực tham gia trợ giúp pháp lý, có chính sách đặc thù đối với vùng cao, biên giới, hải đảo; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan, tổ chức triển khai chính sách, tăng cường truyền thông sâu rộng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Để chính sách pháp luật này được thực hiện hiệu quả, Phó Chủ tịch Cao Thị Xuân đề nghị tỉnh cần áp dụng các chính sách một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đẩy mạnh truyền thông, thông tin về trợ giúp pháp lý đến tận thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào DTTS; đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp pháp lý với các chương trình đề án giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại huyện Mèo Vạc.

MINH TÂM