Báo chí tác nghiệp tại Phiên họp của UBTVQH:

Hợp lý hơn và chuyên sâu hơn

12:52 | 11/08/2017
Sáng 11.8, tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với phóng viên báo chí về phương án tổ chức công tác báo chí đưa tin về Phiên họp của UBTVQH.

Từ Phiên họp thứ 12 của UBTVQH, công tác thông tin về Phiên họp của UBTVQH có một số thay đổi. Theo đó, tùy từng nội dung của Phiên họp, VPQH sẽ tổ chức mời một số cơ quan thông tấn, báo chí tham dự, đưa tin các nội dung họp công khai của UBTVQH phù hợp với tôn chỉ, mục đích của các cơ quan thông tấn báo chí. Các phóng viên khi được mời tham dự, đưa tin các nội dung họp công khai của UBTVQH sẽ được tác nghiệp không quá 15 phút đầu giờ trong phòng họp của UBTVQH, sau đó sẽ tập trung theo dõi nội dung phiên họp tại Trung tâm Báo chí. VPQH sẽ bảo đảm các điều kiện tác nghiệp cho báo chí tại Trung tâm Báo chí. Hàng ngày, UBTVQH cũng sẽ có thông cáo báo chí về các nội dung thảo luận gửi cho các cơ quan thông tấn báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin của QH.


Báo chí tác nghiệp tại Phiên họp thứ 13 của UBTVQH                                                   Ảnh: Vũ Quang

Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng nêu rõ, công tác thông tin về QH, UBTVQH đứng trước hai yêu cầu. Một mặt phải tăng cường thông tin về hoạt động của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH và ĐBQH đến với cử tri và nhân dân cả nước vì đây không chỉ là kênh thông tin thuần túy mà còn là kênh để cử tri và nhân dân có thể thực hiện được quyền giám sát của mình đối với QH, các cơ quan của QH và ĐBQH. Tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí được tiếp cận, thông tin về hoạt động của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH là yêu cầu rất thực tế. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng cũng nêu rõ, một mặt, phải bảo đảm điều kiện để UBTVQH, các cơ quan của QH có thể hoạt động hiệu quả nhất. Theo quy định của pháp luật, UBTVQH có trách nhiệm chuẩn bị tất cả các nội dung trình QH. Do đó, phải có không gian để đại diện Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan có thể trình bày hết các quan điểm, lý lẽ của mình, làm cơ sở để UBTVQH thảo luận sâu, cặn kẽ vấn đề, từ đó nâng cao chất lượng các dự thảo, đề án, tờ trình trình QH.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm VPQH, những thay đổi trong công tác thông tin về Phiên họp của UBTVQH đã được nghiên cứu, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Cụ thể là, theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 thì với những văn bản, dự thảo, tờ trình mới trình UBTVQH cho ý kiến lần đầu, Chủ tịch QH có thể quyết định họp riêng, không mời báo chí tham dự hoặc chỉ mời một số cơ quan báo chí có tôn chỉ, mục đích, có chuyên ngành hoạt động liên quan đến nội dung UBTVQH thảo luận. Phương án tác nghiệp của báo chí hiện nay đã được đa số Ủy viên UBTVQH nhất trí, Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng nêu rõ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc lập danh sách các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin từng nội dung Phiên họp có làm suy giảm chất lượng công tác thông tin về QH, UBTVQH hoặc tạo ra cơ chế xin – cho hay không? - Phó Chủ nhiệm Đỗ Mạnh Hùng khẳng định, sẽ không lựa chọn cơ học theo kiểu báo Trung ương, báo địa phương mà căn cứ vào nội dung họp của UBTVQH. VPQH sẽ tham mưu để mời các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí chuyên ngành có tính chất, tôn chỉ, mục đích liên quan đến nội dung mà UBTVQH đang thảo luận đến tham dự và đưa tin. Một cơ quan báo chí A không được mời tham dự nội dung này nhưng có thể được mời tham dự đưa tin về nội dung khác của Phiên họp phù hợp với thế mạnh, sở trường của mình.

Cách tổ chức như vậy, công tác thông tin về hoạt động của UBTVQH sẽ đi vào chiều sâu, phát huy được thế mạnh chuyên môn của mỗi cơ quan báo chí trong việc truyền tải thông tin hoạt động của UBTVQH đến cử tri và nhân dân. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ nhiệm Đỗ Mạnh Hùng cũng khẳng định, việc lập danh sách các cơ quan báo chí là để bảo đảm tính hợp lý hơn, chuyên sâu hơn chứ không phải là để tạo ra và không thể tạo ra cơ chế xin – cho được. “Chúng tôi hoàn toàn công khai, minh bạch về việc lập và mời các cơ quan báo chí, tiêu chí rất rõ ràng. Nếu có sự việc nào mà có vẻ như là có yếu tố xin – cho thì xin mời báo chí giám sát và có ý kiến ngay với Lãnh đạo VPQH, chúng tôi rất trân trọng những ý kiến phản hồi như vậy và sẽ xử lý ngay”, Phó Chủ nhiệm Đỗ Mạnh Hùng nói.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng cũng lắng nghe và giải thích cặn kẽ các băn khoăn của phóng viên báo chí về phương án tác nghiệp mới và cho biết, Tổng Thư ký QH đã chỉ đạo VPQH hỗ trợ tối đa cho các phóng viên, nâng cao chất lượng thông cáo báo chí với nội dung thông tin phong phú hơn, kịp thời hơn để bảo đảm phục vụ công tác thông tin của các cơ quan báo chí.

N. Bình