UBTVQH giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại Bắc Giang

16:07 | 17/07/2017
Ngày 17.7, Đoàn giám sát của UBTVQH do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

Tham dự cuộc làm việc có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan; đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Về các vấn đề xã hội; đại diện Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện Lạng Giang, Yên Thế, Lục Nam...

68,5% số đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, ngay sau khi Luật Tiếp công dân có hiệu lực, UBND tỉnh đã ban hành nhiều công văn, chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo các cấp thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2015, Ban Tiếp công dân tỉnh được thành lập trên cơ sở Phòng Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh, với 8 cán bộ, công chức, người lao động hợp đồng. Tại cấp huyện, thành phố, tất cả các địa phương đều thành lập Ban Tiếp công dân, bố trí cán bộ bảo đảm về trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại cấp xã, phường, thị trấn, công tác tiếp công dân chủ yếu do cán bộ làm công tác tư pháp kiêm nhiệm thực hiện. Nhưng các xã đều xây dựng lịch tiếp công dân và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc UBND và nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố.


Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc

Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh cũng được duy trì thường xuyên vào ngày 15 hàng tháng, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan liên quan. Việc tiếp công dân tại cấp tỉnh có sự tham gia của các luật sư của Hội Luật gia tỉnh đã được thực hiện và duy trì từ tháng 8.2015 đến nay. Sau các phiên tiếp dân định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân, trong đó nêu rõ số vụ việc chuyển cơ quan có thẩm quyền, chỉ đạo giao các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng nêu rõ, trong giai đoạn từ 1.2016 - 6.2017, số đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến các cấp, ngành tập trung vào lĩnh vực đất đai (chiếm khoảng 68,5%); nội dung đơn thư chủ yếu tố cáo cán bộ cơ sở có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, đất đai, tài chính, xây dựng, quy chế dân chủ ở cơ sở... Qua xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh Bắc Giang nhận thấy, có 15% số đơn khiếu nại có đúng, có sai; 85% số đơn thư khiếu nại sai; 24% số đơn thư tố cáo có sai, có đúng; 76% số đơn thư tố cáo sai.

Trình bày báo cáo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn nhấn mạnh, các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đều được cơ quan chức năng ban hành thông báo thụ lý giải quyết; quyết định giải quyết khiếu nại sau khi ban hành được gửi cho người khiếu nại biết; đồng thời công khai kết quả giải quyết lên các trang thông tin điện tử của địa phương. Đối với các đơn tố cáo, kết luận nội dung tố cáo sau khi được ban hành cũng được gửi cho người bị tố cáo, đồng thời thông báo kết quả giải quyết cho người tố cáo biết. Các vụ việc công dân tố cáo đúng đều đã ban hành quyết định xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Để thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị, cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cán bộ cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Điều 9, Luật Tiếp công dân quy định, cán bộ tiếp công dân có quyền từ chối tiếp trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài. Nhưng quy định này cần có hướng dẫn cụ thể hơn để tạo thuận lợi cho cán bộ tiếp công dân khi làm nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đề nghị.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở

Ghi nhận các kiến nghị của Bắc Giang, Đoàn giám sát của UBTVQH đánh giá cao việc lãnh đạo địa phương đã quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đoàn giám sát của UBTVQH ấn tượng với việc UBND tỉnh Bắc Giang đưa việc thực hiện tiếp công dân là một trong những tiêu chí để “chấm điểm” đánh giá hiệu quả công tác của lãnh đạo các cấp.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát của UBTVQH đề nghị, UBND tỉnh báo cáo thêm nguyên nhân vì sao có 32/39 đoàn khiếu nại, tố cáo đông người lên trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, trong đó cần phân tích về năng lực giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ cấp cơ sở. Một số ý kiến cũng cho rằng, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn đều được xử lý gọn, dứt điểm là do các sở, ngành đã phối hợp chặt chẽ, chủ động xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan. Đây là kinh nghiệm hữu ích cho nhiều địa phương khác học tập. Bắc Giang cần tổng kết, đưa ra kiến nghị cụ thể về việc xây dựng phương thức, quy trình hợp tác giữa địa phương và Trung ương.

Trưởng đoàn giám sát, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng, báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang đã cung cấp số liệu đầy đủ, có phân tích, đánh giá về nguyên nhân, đưa ra kiến nghị cụ thể. Tuy nhiên, UBND tỉnh cần cung cấp thêm danh sách lịch tiếp công dân của các cấp tỉnh, huyện, xã trong 3 tháng gần đây; thống kê số lượng, trình độ cán bộ tiếp công dân; việc xử lý, kỷ luật cán bộ cụ thể trong từng trường hợp công dân tố cáo, khiếu nại đúng...

Trưởng đoàn giám sát lưu ý, trong Luật Tiếp công dân đã quy định cụ thể về việc thực hiện công tác này tại cấp xã, nhưng hầu như các tỉnh mà Đoàn giám sát đến làm việc đều chưa nắm rõ. Trong khi đó, thực tế cho thấy, nếu ở cấp cơ sở quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết thấu tình, đạt lý đơn thư khiếu nại, tố cáo sẽ giúp giảm số vụ việc chuyển lên cấp trên, kéo dài. Do đó, Trưởng đoàn giám sát đề nghị, UBND tỉnh, các sở, ngành cần quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo cấp huyện, xã thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật thông thường, cần tăng cường thực hiện tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân trong từng vụ việc.

Trong quá trình làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang, Đoàn giám sát của UBTVQH đã đi sâu phân tích, trao đổi thẳng thắn với UBND tỉnh, sở ngành, UBND huyện liên quan về một số vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên trao đổi về một số vụ việc liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công.

Tin và ảnh: Phương Thủy