Phiên họp thứ 9 của UBTVQH:

Cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho các dự án còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

15:37 | 20/04/2017
Tiếp tục Phiên họp sáng 20.4, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến với phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (còn lại).

Báo cáo với UBTVQH về phương án này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn được QH thông qua là 2 triệu tỷ đồng, trong đó dự phòng chung là 200 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở Kết luận số 88 của UBTVQH, cũng như đề xuất của các bộ ngành, địa phương, trong thời gian qua, Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn đợt 1 bằng 56,7% tổng mức vốn trung hạn được QH thông qua, và bằng 65% tổng số vốn phân bổ chi tiết. Trong đợt phân bổ lần thứ nhất này, Chính phủ đã phân bổ trên 163 tỷ đồng để hỗ trợ, bổ sung cho 458 xã của 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện xây dựng nông thôn mới; giao 7.300 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho người có công.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, tổng số vốn phân bổ chi tiết còn lại sau đợt 1 bằng 30,3% tổng mức vốn kế hoạch được QH thông qua và bằng 34,8% tổng số vốn phân bổ chi tiết. Trong lần phân bổ chi tiết đợt 2 này, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý các tồn đọng như: Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; đầu tư tuyến đường tránh ven biển; có phương án xử lý hợp lý với một số địa phương đặc thù, khó khăn... Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết, còn một số nhiệm vụ chưa được phân bổ vốn cụ thể nhưng cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để báo cáo với QH trước (dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dự án chống ngập ở TP Hồ Chí Minh...); và vẫn còn trên 19 nghìn tỷ đồng chưa được phân bổ cụ thể.


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp

Trước những hạn chế này, trong Báo cáo thẩm tra, do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để đẩy nhanh tiến độ tổng hợp, giao vốn, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư, giữ nghiêm kỷ luật tài chính. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng lưu ý về tỷ lệ vốn bố trí đúng quy định, đủ điều kiện phân bổ đợt 1 giảm nhiều so với số đã báo cáo UBTVQH tại phiên họp tháng 2.2017. Báo cáo thẩm tra nhấn mạnh, kết quả rà soát nói trên thể hiện sự sát sao, tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nhưng vẫn cần báo cáo rõ số lượng các dự án, số vốn chưa tuân thủ đúng quy định, chưa đủ điều kiện phân bổ.

Đối với phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư công trung hạn đợt 2, Ủy ban Tài chính - Ngân sách chỉ rõ nhiều hạn chế trong danh mục phân bổ được Chính phủ xây dựng. Ví dụ như, nhiều dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 chưa được bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư được duyệt (khoảng 155/442 dự án chuyển tiếp bố trí thiếu từ 40% tổng mức đầu tư trở lên, 194/442 dự án chuyển tiếp bố trí thiếu từ 30% tổng mức đầu tư trở lên). Nhiều dự án trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 trong cơ cấu tổng mức đầu tư, ngoài vốn trái phiếu Chính phủ còn có nguồn vốn khác, song chưa thể hiện cơ cấu, tổng mức các nguồn vốn khác cần bố trí để hoàn thành dự án.

Trước những hạn chế được Ủy ban Tài chính - Ngân sách chỉ rõ, Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng cho rằng, Chính phủ cần nghiêm túc rà soát, đôn đốc việc thực hiện, khi mà còn 294 dự án đã được QH quyết nghị, song chưa được phân bổ đủ vốn đầu tư. Nhiều ý kiến lưu ý, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tăng cường giám sát việc điều chỉnh quy mô, điểm dừng kỹ thuật, phân kỳ đầu tư dự án..., nhằm bảo đảm có thể hoàn thành trong giai đoạn 2017 - 2020. Đặc biệt, với các dự án khó bố trí được mức vốn cao hơn, các bộ, ngành, địa phương phải cam kết và chịu trách nhiệm trước cam kết của mình, tiên quyết phải huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Đối với 2 chương trình mục tiêu quốc gia (chống biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới), các Ủy viên UBTVQH thống nhất, Chính phủ cần khẩn trương phê duyệt các thủ tục theo quy định và phân bổ toàn bộ số vốn của 2 chương trình này, trừ phần dự phòng theo quy định, không giữ lại khoản vốn để thưởng, bảo đảm nguồn lực triển khai. Ngoài ra, Chính phủ cần rà soát lại các công trình cấp bách có tính liên vùng, các chính sách đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số... để bảo đảm công bằng giữa các bộ, ngành, vùng miền và địa phương. “Dù yêu cầu thực tế rất cấp bách, nhưng vẫn nên nhìn trước, nhìn sau khi phân bổ”, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.

P.Thủy