Dự án Luật Quy hoạch

Tránh cát cứ và không chồng lấn lợi ích

08:04 | 18/03/2017
Sau rất nhiều cuộc họp, nhiều hội thảo, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh dự án Luật Quy hoạch vẫn chưa thể tìm ra tiếng nói chung. Đáng chú ý, sự chưa thống nhất chủ yếu vẫn nằm ở phía một số bộ, ngành có liên quan. Tại Phiên họp chiều qua, UBTVQH giao Ủy ban Kinh tế tiếp tục nghiên cứu, kể cả văn bản mới nhất của Chính phủ vừa gửi sang, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Chính phủ và Ủy ban Pháp luật, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cần phải tiếp thu, giải trình để báo cáo Hội nghị đại biểu chuyên trách sắp tới.

Ban hành 1 luật sẽ phải sửa 32 luật khác

“Trước hết, Ủy ban Kinh tế xin cảm ơn ý kiến cũng như các câu hỏi của các đồng chí rất quan tâm đến Luật Quy hoạch này. Các đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra trong quá trình xây dựng Luật Quy hoạch. Nhưng cũng rất đáng buồn là nếu cách làm luật cứ như thế này thì chắc Ủy ban Kinh tế rất khó thẩm tra”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật Quy hoạch, đã mở đầu phần phát biểu trước UBTVQH như vậy.

Khó là bởi khi phương án Chính phủ trình sang, Ủy ban Kinh tế thẩm tra trên cơ sở phương án trình, còn nếu phương án cứ thay đổi và chưa thống nhất (giữa các bộ, ngành) thì đúng là rất khó trong quá trình thẩm tra.

Và một trong những sự chưa thống nhất đầu tiên liên quan đến tính khả thi của Luật. Với những quy định như dự thảo Luật trình UBTVQH cho ý kiến hiện nay, nếu được thông qua, đồng nghĩa sẽ phải sửa đổi 32 luật khác. Để xử lý vấn đề này và do còn quá nhiều ý kiến khác nhau, sau phiên họp tháng 1.2017 của UBTVQH, Ủy ban Kinh tế đã đề xuất phương án rất đặc thù, thống nhất với Ủy ban Pháp luật, là phải có hiệu lực từ ngày 1.1.2019 để có thời gian sửa đổi các luật có liên quan.

Đương nhiên cách thức soạn thảo này không thể khiến các thành viên UBTVQH an lòng. Theo tính toán của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, nếu Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1.1.2019, thì thông thường từ khi thông qua đến lúc Luật có hiệu lực sẽ mất khoảng 6 tháng. Nói cách khác, đến tháng 6.2018, QH sẽ phải thông qua 32 luật đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của dự thảo Luật Quy hoạch này. Chưa kể, sau thời gian bắt buộc phải hoàn thành sửa đổi các luật (tháng 6.2018), QH có thể sẽ sửa một luật có thể đụng đến những vấn đề chung trong các luật này. Trước áp lực làm luật lớn như vậy, Chủ nhiệm UB Lê Thị Nga đề nghị Ủy ban Pháp luật, từ việc xem xét Tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, cho biết khả năng sửa đổi, bổ sung những luật liên quan này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Phiên họp Ảnh: Quang Khánh

So sánh với dự thảo Luật trình lần trước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nhận thấy, lần này dự thảo đã được tiếp thu khá nhiều và đây là điều rất mừng. Tuy nhiên, cùng chung băn khoăn với Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm UB Phan Xuân Dũng cho biết, trong 32 luật phải sửa đổi có tới 18 luật liên quan đến trách nhiệm chủ trì thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Trong đó có những luật mới có hiệu lực từ ngày 1.7.2016 (như Luật Thú y) và hầu hết các luật dự kiến phải sửa này mới được thông qua trong 1 - 2 nhiệm kỳ gần đây, trong quá trình xây dựng đều đã hỏi ý kiến rất cẩn thận, tỷ mỷ, không vướng mắc gì. Trong vòng 1 năm nữa mà sửa lại tất cả các luật như thế thì không biết có khả thi không, có cần thiết không? Riêng với 18 luật thuộc trách nhiệm thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ nhiệm UB Phan Xuân Dũng khẳng định sẽ rất vất vả, khó khăn.

Từ quá trình thẩm tra dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình năm 2017 của Chính phủ (vừa chuyển sang ngày 10.3 vừa qua), phát biểu tại Phiên họp, đại diện Ủy ban Pháp luật cho biết, trong Tờ trình của Chính phủ hoàn toàn không đề cập, không phân tích, đánh giá và không đề xuất phương án phải xử lý như thế nào đối với 32 luật có liên quan đến dự án Luật Quy hoạch. “Thời gian của QH dành cho ban hành những luật trong chương trình Chính phủ đang đề nghị đã rất nặng rồi, còn 32 luật này nữa không biết sẽ làm như thế nào”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng thẳng thắn.

Bảo đảm tính tích hợp và kết nối

Đi vào vấn đề cụ thể và cũng đang là nội dung chưa đạt được sự thống nhất là “quy hoạch xây dựng”, phát biểu tại Phiên họp, trên cơ sở giải trình của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên nêu rõ, nếu theo đề nghị của Bộ Xây dựng, đưa quy hoạch xây dựng là một quy hoạch ngành vào trong hệ thống quy hoạch quốc gia (Điều 12) sẽ phá vỡ hoàn toàn hệ thống kết cấu của Luật Quy hoạch này. Khi ấy, không bảo đảm được tính tích hợp của Luật Quy hoạch với tư cách là một công cụ điều tiết, bảo đảm quyền lợi của quốc gia được ưu tiên so với quyền lợi của ngành và quyền lợi của địa phương…

Có thể thấy, sau rất nhiều cuộc họp, hội thảo, vẫn còn rất nhiều ý kiến xoay quanh câu chuyện sửa như thế nào, sự thống nhất của Luật Quy hoạch với các luật khác. Nếu đúng là phải sửa 32 luật thì sửa như thế nào? Sửa từng luật, hay trong Luật Quy hoạch sẽ có một điều để bác bỏ hoặc sửa những điều không phù hợp với Luật này của các luật khác? Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, quan trọng nhất là UBTVQH nhận thấy, chính bản thân các cơ quan của Chính phủ chưa thực sự thống nhất với nhau. “Mặc dù lần trước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói là Chính phủ nhất trí cao, nhưng hôm nay Bộ trưởng Bộ Xây dựng vẫn nói là Thủ tướng đang cân nhắc thêm một số ý”, Phó Chủ tịch QH nêu rõ.

Chính vì còn nhiều ý kiến khác nhau và ngay trong Chính phủ cũng chưa đạt được sự thống nhất cao, tại Phiên họp chiều qua, kết luận về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho biết, UBTVQH giao Ủy ban Kinh tế tiếp tục nghiên cứu, kể cả văn bản mới nhất của Chính phủ vừa gửi sang, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Chính phủ và Ủy ban Pháp luật để chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả các nội dung, nhất là những vấn đề cần phải tiếp thu, giải trình để báo cáo ra Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách sắp tới. Tinh thần là “nêu hai luồng ý kiến, kể cả thuận và không thuận, phần tiếp thu, giải trình theo hướng nào để các ĐBQH hoạt động chuyên trách rộng đường thảo luận”.

Dẫu được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng nào, quan điểm của UBTVQH khẳng định, đây là Luật mang tính chất nguyên tắc, luật khung, bảo đảm tính tích hợp, kết nối và bảo đảm sự phối hợp, thống nhất quản lý quy hoạch, tránh lặp lại những hạn chế trước đây của quy hoạch. Đó là tình trạng cát cứ, lợi ích chồng lấn của các ngành, các địa phương, làm cho hiệu quả đầu tư phát triển không được bảo đảm.

Phương Thủy