Phiên họp thứ 8 của UBTVQH:

Không quy định trái với cam kết của WTO

12:32 | 16/03/2017
Sáng 16.3, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 8, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, có ĐBQH đề nghị cần có chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực, đồng thời có chính sách ưu tiên sử dụng sản phẩm, công nghệ trong nước nghiên cứu và tạo ra, đặc biệt là trong các dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Tiếp thu ý kiến trên, dự thảo Luật đã bổ sung Điều 34 về phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện các sản phẩm chủ lực, trọng điểm, quốc gia; trong đó, quy định rõ chính sách ưu tiên, khuyến khích và ưu đãi về tín dụng, thuế, đất đai đối với việc phát triển, chuyển giao, ứng dụng các công nghệ tạo ra và hoàn thiện sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm và sản phẩm quốc gia có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước.


Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng Trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Ảnh: Lâm Hiển

Đối với đề nghị có chính sách ưu tiên sử dụng sản phẩm, công nghệ trong nước nghiên cứu và tạo ra, đặc biệt là trong các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo Luật đã có quy định tại khoản 3, Điều 34 như sau: “Ưu tiên sử dụng các máy móc, thiết bị mà Việt Nam chế tạo được trong đầu tư mua sắm công”. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lo ngại quy định này sẽ mâu thuẫn với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về cấm bảo hộ sản phẩm trong nước và quy định của Luật Đấu thầu. Các ý kiến này cũng e ngại, việc quy định như dự thảo Luật có thể tạo ra cơ chế “bao cấp” làm suy giảm động lực nghiên cứu, đổi mới và phát triển công nghệ tạo ra trong nước… Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị, không nên đưa vào luật quy định ưu tiên sử dụng sản phẩm được tạo ra trong nước trong đầu tư mua sắm công liên quan đến lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ủng hộ việc đưa ra các chính sách khuyến khích phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện các sản phẩm chủ lực, trọng điểm, quốc gia. Tuy nhiên, Chủ tịch QH cũng cho rằng, phải cân nhắc việc quy định trong dự thảo Luật chính sách ưu tiên chuyển giao công nghệ để tạo ra các sản phẩm phẩm chủ lực, trọng điểm, quốc gia từ kết quả nghiên cứu trong nước. Bởi lẽ, vấn đề này đã được quy định trong Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14 ngày 2.11.2016 của UBTVQH. Hơn nữa, luật hóa như vậy cũng không phù hợp với cam kết của WTO. 

Hà An