Thơ Trần Thu Dung

08:38 | 30/07/2012

 Bối rối

Bao lần tự thề
Nhất định phải nói
Một lời chia tay
Lần nào cũng vậy
Bối rối gặp nhau
Chẳng thể chia tay
Loanh quanh bối rối
Chuyện nọ chuyện kia
Vu vơ muốn nói
Nhưng chẳng thốt được
Một lời chia tay.
 
Bao lần tự thề
Nhất định phải nói
Nhất định phải thiền
Lần nào cũng thế
Bối rối khi thiền
Đầu óc miên man
Tràn lan suy nghĩ
Ý nọ ý kia
Ập tràn mọi ngả
Dằn vặt đớn đau
Chẳng thể một phút
Định tâm để thiền
 
Bao lần cứ thế
Quẩn quanh tự hứa
Thiền rồi chia ly
Chia ly rồi thiền
 
Cái vòng luẩn quẩn
Tự hứa tự hứa
Ngày mai không gặp
Ngày mai sẽ thiền
Nhưng rồi ngày mai
Vẫn không nói được
Một lời chia tay
Lại rồi tự hứa
Ngày mai nhất định
Chia tay sẽ thiền
 
Bao giờ mới thoát
Cái vòng kim cô
Cho thôi bối rối
Cho thôi vu vơ
Cho lòng thanh thản
Định tâm để thiền?


 
 Cô đơn

Tôi chỉ là con chim ướt cánh
Cô đơn xiêu vẹo dưới mưa
Trên đường trơn
Bùn lầy và sỏi đá.
Biết đường đi còn dài
Biển mênh mông
Bão táp
Cánh ướt
Tôi vẫn thầm lặng đi
Dù chiều sắp tắt
 
Nhà thờ vắng
Cửa đóng
Tôi lặng lẽ đi
Mưa tầm tã
Phía trước là biển
Đường cụt
Quay về
Biết đi đâu?
Liêu xiêu tôi thiền!


Minh họa của Công Quốc Hà