3,2 triệu hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Theo Tổng cục Hải quan, cập nhật từ thời điểm triển khai (năm 2014) đến ngày 15.7.2020 có 198 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), với xấp xỉ 3,2 triệu hồ sơ của hơn 39.900 doanh nghiệp.

Tính từ đầu năm 2020 đến trung tuần tháng 7, các bộ, ngành kết nối mới 10 thủ tục, số lượng doanh nghiệp tăng thêm gần 5.000 doanh nghiệp và 500.000 hồ sơ (kết thúc năm 2019 cả nước có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối, với trên 2,7 triệu hồ sơ của trên 35.000 doanh nghiệp). Đối với thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã kết nối chính thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử tất cả 9 nước ASEAN gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines. Việt Nam đã gửi 238.072 số C/O và nhận 159.170 C/O. Từ đầu năm 2020, Việt Nam đã hoàn thành kết nối ASW với 5 nước là Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines.

Kết quả thực hiện NSW đến cuối năm 2019 và thời điểm 15.7.2020
Kết quả thực hiện NSW đến cuối năm 2019 và thời điểm 15.7.2020

Ngoài tổ chức kết nối thủ tục mới và vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đang tích cực hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa theo yêu cầu tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg. Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn dự án tạo thuận lợi thương mại của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung...

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, Tổng cục Hải quan đang trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu; đàm phán để trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; chứng nhận xuất xứ điện tử với Hàn Quốc; chứng nhận kiểm dịch điện tử với New Zealand.

Vân Phi